Uşak Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı sürüyor! Müracaat tarihi ve biçimi

Uşak Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Ofis Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik İşçisi, Teknisyen ve Paklık Vazifelisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından takımlara ait görevlendirme yapacak olan kurum yeniden en az KPSS 60 puan koşulu arıyor. Müracaat tarihi ve kaidelerine ait merak edilen öbür tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Uşak Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 22 Haziran 2022 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5-  Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-  İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

10-  Başvuracak adayların çalışma müddetlerini Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

11- Müracaatlarda ‘’Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik’’ kararları uygulanır.

12- Yapılacak vazife gereği yerleşke dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

13- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

14- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

15- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideler aranır.

16- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

18- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.