Nükleer Düzenleme Kurumunun işlem ve hizmet bedellerine yönelik esaslar belirlendi

NDK’nin İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl bir sonraki yılda uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi amacıyla, kurumun ilgili hizmet birimleriyle koordineli olarak işlem ve hizmetin maliyet unsurlarının niteliğine göre yeniden değerleme oranı, yurt içi üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer hususlar dikkate alınarak bir sonraki yılın İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı hazırlanacak.
Hazırlanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın aralık ayının ilk haftasında Nükleer Düzenleme Kuruluna sunulacak. Kurul tarafından onaylanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç aralık ayının son iş günü kurumun internet sayfasında yayımlanacak.
İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikler, kurul kararıyla uygulamaya konulacak. Yapılan değişiklikler kurumun internet sayfasında yayımlanacak.
İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde aksi belirtilmedikçe, işlem ve hizmet bedeli ödemeleri hizmet gerçekleşmeden önce verilecek tahakkuk numarasıyla yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre yapılacak.