FETÖ’nün kumpas kurduğu Tahşiye kümesi başkanı Muhammed Doğan’dan ‘yeni kumpas’ açıklaması

FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen, kendisine muhalif olan Parıltı Cemaati’nin Tahşiyeciler Grubu’nu, 2009 yılında maksat göstermişti. Gülen’in kelamlarının çabucak akabinde, Parıltı Cemaat’ine mensup küme hakkında soruşturma başlatılmıştı.

14 Aralık soruşturmasının çıkış noktası olduğu belirtilen ‘Tahşiyeciler’ operasyonunda  ‘Molla Muhammet’ olarak bilinen emekli imam Muhammed Doğan 17 ay tutuklu kalmıştı.

Fetullah Gülen’e karşı çıkışları ile öne çıkan ve kendisine kumpas kurulan Tahşiyeciler kümesinin önderi  Muhammed Doğan, avukatları aracılığıyla FETÖ’nün yeni bir kumpas hazırlığı içerisinde olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. 

“Doğan’ın şahsı, dersleri ve yapıtları hakkında son vakitlerde toplumsal medyada çeşitli palavra ve temelsiz iftira kampanyalarının arttığı” belirtilen açıklamada, daha evvelki üzere bir kumpas kurulmak istenildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, “Bazı eski ve yeni Fetö ve zındıka maşaları ile, bu örgütlerin devlet kademeleri ve öteki cemaatler içerisine gizlenmiş birtakım elemanlarının bulunduğuna” işaret edilen açıklamada,  “FETÖ’nün silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde tıpkı oyunun, tıpkı aktörler ve farklı figüranlarla yeniden sahnelenmeye çalışılmak istendiği” belirtildi. 

Muhammed Doğan’ın (Molla Muhammed El-Muşî El-Kersî) avukatları tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şöyle;

“Müvekkilimiz Muhammed Doğan, şu millet-i İslamiyyenin inancı, akidesi, erdem ve haysiyyetiyle oynayan dış güçlere ve bunların başta FETÖ olmak üzere maşalarına karşı, hayatını ortaya koyarak ilmî ve manevî mukabelede bulunmak suretiyle, edille-i şer’iyyeden bir milim dahi ayrılmadan her biri bir tefsir-i Kur’aniyye kararında olan birçok eser neşretmiştir. Dost ve düşman herkesin tasdik ettiği bu zâhir hakikate karşın, maatteessüf müvekkilimizin şahsı, dersleri ve neşrettiği eserler hakkında son vakitlerde özellikle toplumsal medya mecrasında çeşitli tezviratlar, palavra ve temelsiz iftira kampanyaları artmış bulunmaktadır. Bu tazyikatın gerisinde, sinsi bir biçimde hareket eden ve Muhammed Doğan hocamızın şahsıyla, yapıtlarıyla, hukukuyla oynamayı kendilerine adeta bir meslek edinmiş birtakım eski ve yeni Fetö ve zındıka maşaları ile, bu örgütlerin devlet kademeleri ve başka cemaatler içerisine gizlenmiş kimi elemanlarının bulunduğu bilgimiz dahilindedir. Bu şahıslar, bu formda tezviratla temelsiz ve iftira niteliğinde paylaşımlar yaparak devlet erkanını müvekkilimiz Muhammed Doğan aleyhinde evhamlandırmak ve daha evvelki üzere bir kumpas tertip etmek istemektedirler. Buna binaen Muhammed Doğan’ın avukatları olarak tarafımızca; başta Fetö ve onun saklı, açık, içte ve dıştaki tüm paydaşlarının; akaid-i imaniyye, esasat-ı islamiyye ve edille-i şeriyyeye muhalif bütün efkarını, fasid tevillerini, ümmeti tefrikaya, anarşiliğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyen gayrı legal faaliyetlerini emsalsiz bir ilmî gayret ve binlerce sayfa neşriyyatla zir-ü zeber eden müvekkilimiz Muhammed Doğan hakkında; devlet kademelerini, müslümanların hissiyatlarını ve kamuoyunu yanıltmak için yapılan tüm bu faaliyet ve teşebbüslerden haberdar olduğumuzu, devam eden tüm bu planlı hücumların takipçisi olduğumuzu, bunların tarafımızca titizlikle tespit edildiğini hususiyetle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin şahsen Fetö önderi tarafından amaç tahtasına oturtularak, kumpas yoluyla mahpusa atılıp canına kastedilmesinden sonra, tıpkı örgütün bu sefer devleti ele geçirmeye çalışmak istemesi ve silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde birebir oyunun, birebir aktörler ve farklı figüranlarla yeniden sahnelenmeye çalışılmak istenmesi üzerine bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız.”