EPDK, vergi kaçıranların lisansını iptal edebilecek

EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.

EPDK’nın, Petrol Piyasasında Yapılacak Kontroller ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı hataları dahil kaçakçılık fiillerine ait mahkemelerden mutlaklaşmış mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ait süreçler kelam konusu yönetmelik kararlarına tabi olmaksızın lisans süreçlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.